Informace k výuce římskokatolického náboženství v Prostějově ve školním roce 2018/2019 a přihláška do této výuky

Výuka římskokatolického náboženství v Prostějově

Vážení rodiče,

organizace výuky náboženství v novém školním roce 2018/19 bude probíhat stejně jako v minulém školním roce převážně centrálně. Na jednotlivých školách v Prostějově se výuka neorganizuje s výjimkou výuky na ZŠ Horáka (nepovinný předmět etika – určeno spíše pro děti z rodin nepraktikujících víru), na RG a ZŠ města Prostějova (výuku zajišťuje Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov) a na ZŠ Majakovského (výuku zajišťuje Římskokatolická farnost Prostějov-Vrahovice).

Místem centrální výuky náboženství je budova CMG, ul. Komenského č. 17.

Čas je stanoven ve čtvrtek od 16:30 hod. Výuka trvá 45 minut. Po skončení vyučování můžete využít nabídku mše s katechezí pro děti v kostele Povýšení sv. Kříže. Od září bude začátek mše kvůli výuce posunut už na 17:30 hod.

Do výuky je nutné podat přihlášku. Hlásí se žáci od 1. do 9. třídy, a to nejpozději do 15. srpna 2018 vhozením do uzavřené schránky ve vestibulu Farního úřadu v Prostějově, Filipcovo náměstí 20/4.

Vzhledem k nařízení EU o zpracování osobních údajů (GDPR), je třeba na přihlášce udělit patřičný souhlas.

Přihláška a informace ke stažení zde:

Výuka náboženství 2017/2018

Výuka náboženství zajišťovaná Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov bude ve školním roce 2017/2018 organizována následujícím způsobem:

Stěžejní formou výuky náboženství bude nově společná výuka náboženství po jednotlivých ročnících pro děti navštěvující různé základní školy.  Tato výuka se bude konat vždy ve čtvrtek v budově ZŠ při CMG na Komenského ulici 17. Všechny hodiny, tzn. zvlášť pro první, druhou, třetí, čtvrtou a pátou třídu a společně pro vyšší stupeň, budou začínat shodně v 16:30. Výuka náboženství pro třetí třídu bude spojena s přípravou na první svatou zpověď a první svaté přijímání.

První výuka se uskuteční ve čtvrtek 21.9. v 16:30.

Toto ovšem znamená, že na mnohých školách výuka náboženství probíhat nebude a bude nahrazena touto společnou výukou náboženství na konanou v budově ZŠ při CMG.

Dosavadní forma výuky náboženství – výuka ve škole – spojené ročníky – se i nadále bude konat na RG a ZŠ města Prostějova.

Jelikož budova ZŠ při CMG leží v centru města, jistě nebude pro Vás rodiče, kteří budete své děti na tuto výuku vodit nebo vozit, problémem tento čas využít. Pokud přece, pak bychom Vám rádi časem nabídli nějakou možnost, jak tento čas využít (třeba společná modlitba za děti).

V případě zájmu ze strany dětí i rodičů, by na výuku náboženství mohla navazovat mše svatá určená především pro děti a rodiče v 18.00 v kostele Povýšení sv. Kříže.

Uvědomuji si, že to může mnohým z Vás přinést určité komplikace, ale myslím si, že nám to umožní dát výuce náboženství trošku jiný rozměr a více se soustředit na rozvoj náboženského života dětí.

 

                                                           P. Aleš Vrzala, farář

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free