Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky - 9.12.2012

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

2. neděle adventní - 9. prosince 2012

Prožíváme Rok víry a Rok eucharistie.

Svátky v týdnu

 • Čtvrtek - Památka sv. Lucie, pany a mučednice
 • Pátek - Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
 • Neděle - 3. neděle adventní

Mše sv. v Krasicích: neděle v 17.00, ve čtvrtek v 17.30.
Večerní mše sv. v sobotu u Milosrdných: v 17 hod.
Ranní mše sv. u Milosrdných pátek v 7.15 hod.
Sbírka na opravu kostelů: příští neděli.
Výstavu o umučených kněžích P. Janu Bulovi a P. Václavu Drbolovi můžeme nyní vidět na CMG. Od 21. 12. bude v kostele Povýšení sv. kříže

 

 1. Předvánoční prodej knih je dnes v neděli 9. 12. na faře.
 2. Pondělní kancelář (dopolední i odpolední) jsme zrušili. Bude-li třeba něco vyřídit, přijďte prosíme ihned po ranní mši sv.(do 9,00).
 3. Roráty: po, st, pá, v 6,45 u Povýšení. V 7,00 každý pracovní den bohoslužba slova a sv. přijímání.
 4. Příprava na 1. svaté přijímání: začne příští neděli, (11,30).
 5. ODPUSTKY ROKU VÍRY za obvyklých podmínek:
  - když formou pouti navštívím papežské baziliky a v naší diecézi navštívím: katedrálu, Velehrad, Hostýn, Sv. Kopeček, Kalvárii a zúčastním se tam nějakých obřadů, nebo určitý čas rozjímám + Otče náš, Vyznání víry a litanie;
  - ve farních kostelích ve stanovené dny (doporučené zasvěcené svátky), např. Narození Páně a Slavnost Matky Boží Panny Marie, + Vyznání víry;'
  - když soukromě navštívím místo, kde jsem přijal křest + obnovím zde křestní sliby.
 6. Vánoční prázdniny na Staré Vodě pro děti do 12 let, na Annabergu je už obsazeno a přihlášky nepřijímáme.Bližší informace na animatori.prostejov.cz.
 7. Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 5. 1. 2013 od ranní mše sv. do 12,00. Prosíme o pomoc, je potřeba, aby bylo více vedoucích skupinek. Kdo by chtěl pomoci, ať se napíše na arch u kancionálů a vyžádá si bližší informace od Jaroslava Tvrdíka nebo Evy Staníčkové nebo přímo na Charitě Prostějov. Letošní sbírka je určena pro nový dům na Daliborce.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free