Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky 10.1.2021

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

Milí návštěvníci našich stránek, vše najdete níže nebo v Nedělníku.

·   Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve farnosti a dary pro farnost.

·   Dary na účet: 5000,- Kč, dary v hotovosti: 2000,- Kč, Sbírky 1.1. a 3.1.: (zatím nespočítáno),- Kč Velké Pán Bůh zaplať.

·   Do nedělní sbírky 10. 1. můžete přispět v kostele při sbírce nebo do kasičky u vstupu. Také zasláním na účet farnosti 1500345309/0800 – je možná i platba kartou pomocí platební brány https://sbirka.prostejovfarnost.cz

Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary.

·   Informace pro dárce: podle zákona o dani z příjmů lze od základu daně odečíst hodnotu finančního daru věnovaného farnosti. Souhrn těchto darů musí činit u fyzických osob nejméně 1000,00 Kč anebo přesáhnout 2 % ze základu daně. U právnických osob musí činit nejméně 2000,-Kč. Chcete-li si uplatnit toto snížení, je potřeba POTVRZENÍ O DARU, toto potvrzení doložíte k daňovému přiznání – pokud si daň přiznáváte sami, nebo dodáte vaší mzdové účetní. Potvrzení vám rádi vystavíme. Stačí napsat na email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tyto údaje: datumy a výše úhrad, jméno a příjmení, datum narození (IČO), bydliště (sídlo).  

·   Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Formulář s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních údajů vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky v předsíni na faře.

·   Pro život naší farnosti platí na základě vládních nařízení a pokynů, které jsme obdrželi z arcibiskupství tato pravidla:

§  Od neděle 27. 12.  platí, že bohoslužby se může zúčastnit takový počet osob, který odpovídá 10 % míst k sezení v kostele.  U Povýšení je to 40 osob. Dalších 10 může sledovat mši svatou v kapli Nejsvětější Trojice a bude jim tam podáno svaté přijímání. Ti, kdo nejsou členy stejné domácnosti, dodržují dvoumetrové rozestupy, pozdravení pokoje se nekoná podáním ruky a při bohoslužbě se hromadně nezpívá – je dovolený zpěv sboru, pokud je oddělený od ostatních účastníků.

§  Jsou slaveny pouze mše svaté u Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na YouTube kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost; služby při mši svaté zajišťujeme dopředu, ale další ministranti se mohou vždy přidat.

§  Středeční mše svatá u CaM nebude, nedělní mše u CaM a v Krasicích z důvodů malé kapacity kostelů nebudou.

§  Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou od neděle 27. 12. konat v počtu 2 osob.

·   Zapojte se, prosím, do služby hlídání kostela!

·   Úřední hodiny v tomto týdnu nebudou – využijte telefon a email.  

·   Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté nebo telefonicky nebo emailem.

·   V tomto týdnu jsou volné úmysly: pondělí 11. 1. 8:00, úterý 12.1. 18:00, čtvrtek 14.1. 17:30, pátek 15.1. 8:00 a 18:00, sobota 16.1. 8:00 a 18:00, neděle 17.1. 18:00.

 

BOHOSLUŽBY

·   Aby byla možná účast na nedělní mši svaté pro co největší počet farníků, bude také sobotní večerní mše svatá v 18:00 a nedělní večerní mše svatá v 18:00 u Povýšení. Pokud přijde někdo navíc na mši svatou, bude moci být dalších 10 lidí v kapli Nejsvětější Trojice a sledovat mši svatou tam – svaté přijímání jim bude také podáno v kapli.

NEBOJTE SE ZKUSIT PŘIHLÁSIT A NA NIC NEČEKEJTE, VŽDY ZBÝVAJÍ VOLNÁ MÍSTA, MÁME 200 MÍST K ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ – 5 MŠÍ SVATÝCH.

 

V novém týdnu je třeba se přihlásit na tyto mše svaté:

sobota 16.1. v 18:00

neděle 17.1. v 7:30

neděle 17.1. v 9:00

neděle 17.1. v 10:30

neděle 17.1. v 18:00

Na ostatní mše svaté (viz pořad bohoslužeb) není nutno se přihlašovat – obvyklá účast nepřesahuje povolený počet.

Přihlašujeme se pomocí telefonního automatu na čísle 588507605. Na začátku hovoru je možné si vybrat konkrétní mši svatou.

Od neděle 27. 12.  platí, že na bohoslužbě může být 40 osob. Dvě místa jsou vždy rezervována pro toho, na jehož úmysl je mše svatá sloužena. Na číslo je nutné zavolat, není možné poslat SMS. Celé přihlášení trvá asi dvě a půl minuty a končí přáním požehnaného dne. Buďte trpěliví a čekejte vždy na další krok. Důležité je nahlášení jména. K tomu Vás automat vyzve. Pokud po přihlášení na číslo zavoláte znovu, dozvíte se, na jakou mši jste nahlášení a můžete rezervaci také zrušit a samozřejmě udělat další rezervaci. Je to telefonní automat, který běží na počítači, takže si s ním nepopovídáte, ale když uděláte, co vám řekne, pak se úspěšně přihlásíte k účasti na mši svatou.

 

Pokud to někdo opravdu nezvládne, tak ať pošle SMS na číslo 734684784 s textem: Mám zájem o účast na mši svaté např. v úterý 5. 1. v 18.00 – počet účastníků např. 1.  A uvede své jméno a příjmení.  Zda je účast možná Vám bude potvrzeno.

 

Pokud by i toto bylo příliš náročné, tak zavolejte na číslo 734684784.

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ

·   V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – před ranní mší svatou.

·   Všední dny a sobota – půl hodiny před mší svatou.

·   V DOBĚ PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

 

PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SVATOU A PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI:

·   Každý den od 16:30 do 17:30

OTEVŘENÝ KOSTEL

·   Kostel Povýšení svatého Kříže je otevřený na bohoslužby a každý den od 9-17.

 

·   Večerní modlitba bude dnes 10. 1. v 19:00 v kostele Povýšení svatého Kříže.  Modlitba je přenášená, ale jste srdečně zváni k účasti v kostele.

·   Výuka náboženství bude opět probíhat distančně. Pro první až třetí ročník jsou připravovány hodiny formou pracovního listu, který je i na farních stránkách. Kontakt s dětmi probíhá prostřednictvím emailové adresy uvedené na přihlášce.

·   Ve čtvrtek 14. 1. v 17:30 bude mše svatá s katechezí pro děti.

·   V sobotu 16. 1. bude v 19:00 modlitba růžence, ke které jsme vyzýváni, abychom se ji modlili na úmysl za ukončení pandemie – je možné, aby ji vedlo společenství nebo rodina – přihlaste se! Ostatní mohou přijít osobně anebo se připojit prostřednictvím přenosu na farním YouTube kanálu.

·   V neděli 17. 1. v 19:00 večerní modlitba v kostele PsK – přenos – jste srdečně zváni k osobní účasti.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free