Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky 6.12.2020

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

Milí farníci, přeji Vám požehnanou druhou adventní neděli.

·   Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve farnosti a dary pro farnost.

·   Dary na účet: 9600,-Kč, dary v hotovosti 2500,- Kč Pán Bůh zaplať.

·   Do nedělní sbírky 6. 12. můžetepřispět v kostele při sbírcenebo do kasičky u vstupu. Zasláním na účet farnosti 1500345309/0800 – je možná i platba kartou pomocí platební brány https://is.prostejovfarnost.cz/sbirka

Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary.

·   Informace pro dárce: podle zákona o dani z příjmů lze od základu daně odečíst hodnotu finančního daru věnovaného farnosti. Souhrn těchto darů musí činit nejméně 1000,00 Kč a přesáhnout 2 % ze základu daně. Chcete-li si uplatnit toto snížení, je potřeba POTVRZENÍ O DARU, toto potvrzení doložíte k daňovému přiznání – pokud si daň přiznáváte sami, nebo dodáte vaší mzdové účetní. Potvrzení vám rádi vystavíme. Stačí napsat na email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tyto údaje: datumy a výše úhrad, jméno a příjmení, datum narození (IČO), bydliště (sídlo).  

·   Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Formulář s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních údajů vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky v předsíni na faře.

·   Pro život naší farnosti platí na základě vládních nařízení a pokynů, které jsme obdrželi z arcibiskupství tato pravidla:

§  Od čtvrtka 3. 12.  platí, že bohoslužby se může zúčastnit takový počet osob, který odpovídá 30 % míst k sezení v kostele.  Ti, kdo nejsou členy stejné domácnosti, dodržují dvoumetrové rozestupy, pozdravení pokoje se nekoná podáním ruky a při bohoslužbě se hromadně nezpívá.

§  Nadále jsou slaveny pouze mše svaté u Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na YouTube kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost; služby při mši svaté zajišťujeme dopředu, ale další ministranti se mohou vždy přidat.

§  Středeční mše svatá u CaM prozatím nebude, nedělní mše u CaM a v Krasicích z důvodů malé kapacity kostelů nebudou, na přesunutí zapsaných úmyslů se domluvte stejným způsobem, jako se úmysly zapisují.

§  Ve vnitřních prostorách není dovolený společný zpěv víc než deseti osob.  

§  Ostatní aktivity uvnitř budov se mohou od čtvrtka 3. 12. konat v počtu 10 účastníků.

·   Zpovídání – opět se bude zpovídat v obvyklou půlhodinu přede mší svatou – kromě času před čtvrteční večerní mší svatou. A také v další časy uvedené níže.

·   Podávání svatého přijímání, svatá zpověď – i když je již možná účast na mši svaté, bude v době adventní nadále možnost přistoupit u Povýšení ke svatému přijímání a ke sv. zpovědi v tyto časy:

neděle 6. 12. 16:00 až 17:00

po ranní mši svaté do 9:30 - pondělí 7. 12., úterý 8. 12., středa 9. 12., čtvrtek 10. 12. a pátek 11. 12

od 16:30 do 17:30 - pondělí 7. 12., úterý 8. 12., středa 9. 12., pátek 11. 12.

sobota 12. 12. po ranní mši svaté do 9:30

neděle 13. 12. 16:00 až 17:00

v tyto časy je také příležitost ke sv. zpovědi

·   Kostel Povýšení svatého Kříže je každý den otevřený k osobní modlitbě – ve dny, kdy není večerní mše svatá nebo večerní podávání sv. přijímání se zavírá v 17:00. V úterý, kdy není ranní mše svatá se otevírá v 9:00.

·   Zapojte se, prosím, do služby hlídání kostela!

Díky tomu, že se do služby hlídání kostela zapojuje dostatek dobrovolníků, je možné, že je každý den dopoledne i odpoledne adorace. Zapisujte se nejlépe tak, aby nevznikala volná okénka

·   Úřední hodiny jsou v obvyklý čas, ale využívejte co nejvíce telefon.

·   Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté nebo v úřední hodiny nebo telefonicky.

·   Večerní modlitba bude dnes 6. 12. v 19:00 v kostele Povýšení svatého Kříže.  Modlitba je přenášená, ale jste srdečně zváni k účasti v kostele.

·   RORÁTY

V pondělí, ve středu a v pátek budou opět roráty pro děti a všechny děti Boží. S lampičkami vyrážíme v 7:00 od sochy sv. Jana Nepomuckého.

·   V úterý 8. 12. bude také ranní mše svatá v 8:00.

·   Hodina milosti pro svět v úterý 8.12.2020 od 12:00 do 13:00 u Povýšení.

Pomodlíme se Anděl Páně, Růženec, Korunku.

·   Ve čtvrtek 10. 12. se bude výuka náboženství konat opět prezenčním způsobem. Kromě první třídy se bude konat výuka pro všechny skupiny a to v obvyklých 16:30.

·   Ve čtvrtek 10. 12.  bude v 17:30 mše svatá s katechezí pro děti. Všechny srdečně zveme k účasti ne této mši svaté. Obrázky, které děti nakreslí posílejte i nadále dopředu. Obrázky od dětí jsou také na farním webu: zde Obrázky posílejte nejpozději do 12:00 ve čtvrtek.

·   V sobotu 12. 12. bude v 19:00 modlitba růžence, ke které jsme vyzýváni, abychom se ji modlili na úmysl za ukončení pandemie – je možné, aby ji vedlo společenství nebo rodina – přihlaste se! Ostatní mohou přijít osobně anebo se připojit prostřednictvím přenosu na farním YouTube kanálu.

·   V neděli 13. 12. v 19:00 večerní modlitba v kostele PsK – přenos – jste srdečně zváni k osobní účasti.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free