Ohlášky - 21.10.2012

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

29. neděle v mezidobí - 21. října 2012 Den modliteb za misie

Svátky v týdnu

Večerní mše v sobotu:  v 17,00 u Povýšení.
Krasice: mše sv.- čtvrtek 17,30 s dětskou katechezí

Život a cesta Františka Cinka - fara Mostkovice – výstava. Otevřeno je vždy v neděli po požehnání (15,30).
Sbírka na opravy: 13.820,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Dnes sbírka na misie.

 

  1. Nedělní oratoř u kostela Povýšení sv. Kříže tuto neděli v 15,00. Animátoři zvou děti i mládež.
  2. Podzimní prázdniny na Staré Vodě a Annabergu. Zveme děti a mládež. Je možné se přihlašovat. Informace na www.animatori.prostejov.cz
  3. Vyučování náboženství  na faře. Šestá a sedmá – středa 15,40.
  4. Mše sv. u Andílků: tento čtvrtek v 10:30 hod.
  5. Slavnostní mše sv. a žehnání nového domu Charity – Daliborka v pátek 26. 10. v 10:30 hod., otec arcibiskup Jan.
  6. Komentované prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže příští neděli 28. 10. ve 13 hod., 14 hod. a 15 hod. – viz. plakát
  7. Soutěž Bible a my – pro děti a mládež. Pro ty, kdo nemají možnost zúčastnit se ve škole v náboženství se koná soutěžní kolo v neděli 4. 11. 2012 po hrubé (asi v 11:30 hod.) na faře.