Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky 29.11.2020

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

Dobrý večer, právě vstupujeme do Adventu, my křesťané máme velkou výhodu v tom, že nás nemohou ta vnější omezení omezit zásadně, protože tím nejdůležitějším je náš vztah s Kristem a ten přímo zasáhnout nemohou. A zdůrazňuji, že toto ani nechtějí, nezamýšlejí, i když to tak někomu může připadat a někdo by je takto mohl zneužít. Prožijme Advent duchovně, budeme k tomu mít asi lepší příležitost, než když se nám nabízí ono vnější prožití adventu. Nic proti svařáku, ale budeme si ho muset dát doma. Tak to s ním zase nepřežeňme, protože za stejné peníze ho bude daleko více než u stánku. Připravme se na oslavu Narozenin našeho Pána.  

 

·    Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve farnosti a dary pro farnost.

·    Dary na účet: 10230,-Kč, dary v hotovosti 3000,- Kč Pán Bůh zaplať. Na přání dárců uvádím: Dar 4 000 Kč na opravu kostelů farnosti Povýšení sv. Kříže věnovaly MVDr. Zuzana Bartošová (zastupitelka KDU-ČSL) a Petra Bartošová (členka KDU-ČSL).

·    Do nedělní sbírky 29. 11. můžete přispět zasláním na účet farnosti 1500345309/0800.

Prosím, pamatujte na farnost i v tyto dny svými finančními příspěvky a dary.

·    Dnes vyšlo nové INRI, vytištěné je v kostele a bude brzy i na webových stránkách farnosti.

·    Adventní věnce si požehnejte podle pokynů v Nedělníku, nebo je přineste kdykoliv během podávání sv. přijímání.

·    Večerní modlitba bude dnes 29. 11. v 19:00 v kostele Povýšení svatého Kříže.  Modlitba je přenášená. Je možná účast 20 osob, jste tedy zváni.

·    Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Papír s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních údajů vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky v předsíni na faře.

·    Pro život naší farnosti platí na základě vládních nařízení a pokynů, které jsme obdrželi z Arcibiskupství:

§  Od pondělí 23. 11.  platí, že na bohoslužbě může být 20 osob. Pokud se něco změní, budeme Vás všemi informačními kanály, které jsme vytvořili, informovat.  Dvě místa jsou vždy rezervována pro toho, na jehož úmysl je mše svatá sloužena. Kdo má zájem o účast na bohoslužbě se musí přihlásit pomocí telefonního automatu na čísle 588507605. Na číslo je nutné zavolat, není možné poslat SMS. Celé přihlášení trvá asi dvě a půl minuty a končí přáním požehnaného dne. Buďte trpěliví a čekejte vždy na další krok. Důležité je nahlášení jména. K tomu Vás automat vyzve. Přihlašujete se vždy na nejbližší volnou mši svatou. Pokud Vám nabízená mše nevyhovuje, pak Vás automat vyzve k zavěšení. Je možné nahlásit také až tři účastníky, vše Vám telefonní automat řekne. Pokud po přihlášení na číslo zavoláte znovu, dozvíte se, na jakou mši jste nahlášení a můžete rezervaci také zrušit. Je to telefonní automat, který běží na počítači, takže si s ním nepopovídáte, ale když uděláte, co vám řekne, pak se úspěšně přihlásíte k účasti na mši svatou.

§  Pokud se něco změní, budete v co nejkratším čase informováni, aby to bylo možné je dobré zařadit své telefonní číslo mezi čísla na které aktuální informace posíláme.

§  Jsou slaveny mše svaté u Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na Youtube kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost;– služby při mši svaté zajišťujeme dopředu, proto nepřicházejte náhodně.

§  Středeční mše svatá u CaM nebude, nedělní mše u CaM a v Krasicích nebudou, na přesunutí zapsaných úmyslů se domluvte stejným způsobem, jako se úmysly zapisují.

§  Ve vnitřních prostorách není dovolený společný zpěv víc než pěti osob.  

§  Ostatní aktivity se mohou od pondělí 23. 11. konat v počtu 6 účastníků.

§  Výuka náboženství se koná distančním způsobem, na webu farnosti jsou materiály pro 1. -3. ročník. 4.-9. je v kontaktu s vyučujícími prostřednictvím emailu. Pokud by byl vyhlášen stupeň 3, pak by bylo možná prezenční výuka pro skupinu 10 žáků. Budeme Vás informovat.

·    Podávání svatého přijímání, svatá zpověď:

§  Kostel Povýšení svatého Kříže je každý den, kromě času bohoslužeb, otevřený k osobní modlitbě – ve dny, kdy není večerní mše svatá nebo večerní podávání sv. přijímání se zavírá v 17:00. V úterý, kdy není ranní mše svatá se otevírá v 9:00.

§  Podávaní svatého přijímání u Povýšení:

neděle 29. 11. 16:00 až 17:00

pondělí 30. 11. až pátek 4. 12. po ranní mši svaté do 9:30 a od 16:30 -17:30

sobota 5. 12. po ranní mši svaté do 9:30

neděle 6. 12. 16:00 až 17:00

příležitost ke sv. zpovědi v časech podávání svatého přijímání

§  Podávání svatého přijímání v Krasicích:

středa 2. 12. od 17.00 do 18:00.

neděle 6. 12. bohoslužba slova pro 20 účastníků v 17:00, podávání svatého přijímání do 18:15 – účast na bohoslužbě slova nahlaste jáhnovi Janu Černému na tel: 777 078 928.

·    Úřední hodiny jsou v obvyklý čas, ale využívejte co nejvíce telefon.

·    Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté nebo v úřední hodiny nebo telefonicky.

·    Je stále možné se zapisovat na hlídání kostela PsK. Zapojte se, prosím, do této služby!

·    Díky tomu, že se do služby hlídání kostela zapojuje dostatek dobrovolníků, je možné, že je každý den dopoledne i odpoledne adorace. V tomto by bylo dobré pokračovat, prosím zapisujte se nejlépe tak, aby nevznikala volná okénka – kostel může být otevřený k osobní modlitbě.

·    V kostele PsK jsou pro Vás připravené adventní kalendáře s myšlenkou na každý den adventu – je to taková malá pomoc pro duchovnější prožití adventu.

·    V kostele PsK je možné si zakoupit kalendář na rok 2021 JAK SE STAVÍ KOSTEL – zakoupením přispějte na stavbu kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně.

·    V kostele PsK je možné si zakoupit – Evangelium na každý den pro rok 2021.

Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2021 připravil známý biblista Angelo Scarano. Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne.

·    V kostele PsK je možné si vzít Misijní kalendář pro rok 2021 – je to forma přispění na misie – cenu uhradíte podle pokynů v kalendáři.

·    V kostele PsK jsou k zakoupení knihy pro děti Svatý Mikuláš a Vánoční příběh, text napsal známý duchovní autor Anselm Grün.

·    Ve čtvrtek 26. 11.  bude v 17:30 přenášena mše svatá s katechezí pro děti. Obrázky od dětí jsou také na farním webu: zde Obrázky posílejte nejpozději do 12:00 ve čtvrtek.

·    V sobotu 5. 12. bude v 19:00 modlitba růžence, ke které jsme vyzváni, abychom se ji modlili na úmysl za ukončení pandemie – je možné, aby ji vedl jednotlivec nebo manželský pár – přihlaste se! Ostatní mohou přijít do 20 osob osobně anebo se mohou připojit prostřednictvím přenosu na farním Youtube kanálu.

V neděli 6. 12. v 19:00 večerní modlitba v kostele PsK – přenos – 20 účastníků.

 

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free