Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky 22.11.2020

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

Milí přátelé zde jsou ohlášky pro Slavnost Ježíše Krista Krále.

Můžete si je také stáhnout v Nedělníku ve formátu pdf. 

 • Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro farnost.
 • Dary na účet – sbírka na opravy a údržbu: 11000,-Kč, dary v hotovosti 7500,- Kč Pán Bůh zaplať.
 • Do nedělní sbírky 22. 11. můžete přispětzasláním na účet farnosti 1500345309/0800.
 • Prosím, pamatujte na farnost i v tyto dny svými finančními příspěvky a dary.
 • Večerní modlitba bude dnes 22. 11. v 19:00 v kostele Povýšení svatého Kříže.  Modlitba je přenášená. Je možná účast 15 osob, jste tedy zváni.
 • Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Papír s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních údajů vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky v předsíni na faře.
 • Pro život naší farnosti platí na základě vládních nařízení a pokynů, které jsme obdrželi z Arcibiskupství:
  • Od pondělí 23. 11.  platí, že na bohoslužbě může být 20 osob. Dvě místa jsou vždy rezervována pro toho, na jehož úmysl je mše svatá sloužena. Kdo má zájem o účast na bohoslužbě se musí přihlásit pomocí telefonního automatu na čísle 588507605. Na číslo je nutné zavolat, není možné poslat SMS. Celé přihlášení trvá asi dvě a půl minuty a končí přáním požehnaného dne. Buďte trpěliví a čekejte vždy na další krok. Důležité je nahlášení jména. K tomu Vás automat vyzve. Přihlašujete se vždy na nejbližší volnou mši svatou, není možné si vybrat konkrétní mši. Pokud Vám nabízená mše nevyhovuje, pak Vás automat vyzve k zavěšení. Je možné nahlásit také až tři účastníky, vše Vám telefonní automat řekne. Pokud po přihlášení na číslo zavoláte znovu, dozvíte se, na jakou mši jste nahlášení a můžete rezervaci také zrušit. Je to telefonní automat, který běží na počítači, takže si s ním nepopovídáte, ale když uděláte, co vám řekne, pak se úspěšně přihlásíte k účasti na mši svatou.
  • Pokud se něco změní, budete v co nejkratším čase informováni, aby to bylo možné je dobré zařadit své telefonní číslo mezi čísla na které aktuální informace posíláme.
 • Jsou slaveny mše svaté u Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na Youtube kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost;– služby při mši svaté zajišťujeme dopředu, proto nepřicházejte náhodně.
 • Středeční mše svatá u CaM nebude, nedělní mše u CaM a v Krasicích nebudou, na přesunutí zapsaných úmyslů se domluvte stejným způsobem, jako se úmysly zapisují.
 • Ve vnitřních prostorách není dovolený společný zpěv víc než pěti osob.
 • Ostatní aktivity se mohou od pondělí 23. 11. konat v počtu 6 účastníků.
 • Výuka náboženství se koná distančním způsobem, na webu farnosti jsou materiály pro 1. -3. ročník. 4.-9. je v kontaktu s vyučujícími prostřednictvím emailu.
 • Podávání svatého přijímání, svatá zpověď:
 • Kostel Povýšení svatého Kříže je každý den, kromě času bohoslužeb, otevřený k osobní modlitbě – ve dny, kdy není večerní mše svatá nebo večerní podávání sv. přijímání se zavírá v 17:00.
 • Podávaní svatého přijímání u Povýšení:
  • neděle 22. 11. 16:00 až 17:00
  • pondělí 23. 11. až pátek 27. 11. po ranní mši svaté do 9:30 a od 16:30 -17:30 (ve středu 25. 11. odpolední podávání nebude, adorace bude končit v 15:00)
  • sobota 28. 11. po ranní mši svaté do 9:30
  • neděle 29. 11. 16:00 až 17:00
 • příležitost ke sv. zpovědi v časech podávání svatého přijímání
 • Podávání svatého přijímání v Krasicích:
  • pondělí 23. 11. a pátek 27. 11. od 17.00 do 18:00.
  • neděle 29. 11. bohoslužba slova pro 20 účastníků v 17:00, podávání svatého přijímání do 18:15 – účast na bohoslužbě slova nahlaste jáhnovi Janu Černému na tel: 777 078 928.
 • Úřední hodiny jsou v obvyklý čas, ale využívejte co nejvíce telefon.
 • Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté nebo v úřední hodiny nebo telefonicky.
 • Je stále možné se zapisovat na hlídání kostela PsK. Zapojte se, prosím, do této služby!
 • Díky tomu, že se do služby hlídání kostela zapojuje dostatek dobrovolníků, je možné, že je každý den dopoledne i odpoledne adorace. V tomto by bylo dobré pokračovat, prosím zapisujte se nejlépe tak, aby nevznikala volná okénka – kostel může být otevřený k osobní modlitbě.
 • V kostele PsK jsou pro Vás připravené adventní kalendáře s myšlenkou na každý den adventu – je to taková malá pomoc pro duchovnější prožití adventu.
 • V kostele PsK je možné si zakoupit kalendář na rok 2021 JAK SE STAVÍ KOSTEL – zakoupením přispějte na stavbu kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně.
 • V kostele PsK je možné si zakoupit – Evangelium na každý den pro rok 2021Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Podněty k rozjímání na rok 2021 připravil známý biblista Angelo Scarano. Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti, svátku či památce daného dne.
 • V kostel PsK je možné si vzít Misijní kalendář pro rok 2021 – je to forma přispění na misie – cenu uhradíte podle pokynů v kalendáři.
 • Ve čtvrtek 26. 11.  bude v 17:30 přenášena mše svatá s katechezí pro dětiObrázky od dětí jsou také na farním webu: zde Obrázky posílejte nejpozději do 12:00 ve čtvrtek.
 • V sobotu 28. 11. bude v 19:00 modlitba růžence, ke které jsme vyzváni, abychom se ji modlili na úmysl za ukončení pandemie – je možné, aby ji vedl jednotlivec nebo manželský pár – přihlaste se! Ostatní mohou přijít do 20 osob osobně anebo se mohou připojit prostřednictvím přenosu na farním Youtube kanálu.
 • V neděli 29. 11. v 19:00 večerní modlitba v kostele PsK – přenos – 20 účastníků.

 

 

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free