Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky 15.11.2020

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

Chvála Kristu!

Informace jsou zde a ke stažení v Nedělníku. 

P. Aleš Vrzala

Nedělník:

Úmysly mší svatých:

·   Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro farnost.

·   Já i otec Pavel moc děkujeme za to, že jste na nás ve dnech nemoci mysleli, že jste se zajímali, jak se nám vede, nabízeli pomoc, modlili se za nás. Pán Bůh zaplať.

·   Dary na účet: 11950,-Kč + 2960Kč bylo označeno „na charitu“. Pán Bůh zaplať.

·   Do nedělní sbírky 15. 11. – která je určená na opravy a údržbu kostelů a fary můžete přispětzasláním na účet farnosti 1500345309/0800.

Prosím, pamatujte na farnost i v tyto dny svými finančními příspěvky a dary.

·   Večerní modlitba bude dnes 15. 11. v 19:00 v kostele Povýšení svatého Kříže.  Modlitba je přenášená.

·   Milí farníci, máte možnost dostávat aktuální informace o bohoslužbách a jiné důležité informace z farnosti pomocí SMS a e-mailu. Papír s kontaktními údaji a nezbytným souhlasem se zpracováním osobních údajů vhoďte do připravené schránky v kostele PsK nebo do schránky v předsíni na faře.

·   Pro život naší farnosti platí na základě vládních nařízení a pokynů, které jsme obdrželi z Arcibiskupství:

§  Ačkoliv byl vyhlášen nový systém hodnocení epidemiologické situace PES, který umožnuje i v tom nejvyšším stupni účast na bohoslužbách až pro 15 lidí, tak evidentně nedošlo k žádným změnám v platných omezeních.

§  Pokud se něco změní, budete v co nejkratším čase informováni, už se hledá způsob, jak to budeme s účastí na bohoslužbách dělat, když se budou různě měnit počty podle PSA

§  I nadále může být na bohoslužbě celebrant, dále ti, kdo bohoslužby a přenos zajišťují a jedna osoba jako účastník. Jsou slaveny mše svaté u Povýšení sv. Kříže, které jsou přenášeny na Youtube kanálu farnosti youtube.com/prostejovfarnost; mše svaté se může zúčastnit ten, kdo si na tuto mši zapsal úmysl – je třeba se dopředu ohlásit telefonicky na čísle farnosti 734684784 – ostatní služby při mši svaté zajišťujeme dopředu, proto nepřicházejte náhodně.  

§  Středeční mše svatá u CaM nebude, Nedělní mše u CaM a v Krasicích nebude, na přesunutí zapsaných úmyslů se domluvte stejným způsobem, jako se úmysly zapisují.

§  Ostatní aktivity se mohou konat pouze jako duchovní péče o jednotlivce.

§  Výuka náboženství se koná distančním způsobem, na webu farnosti jsou materiály pro 1. -3. ročník. 4.-9. je v kontaktu s vyučujícími prostřednictvím emailu.

·   Podávání svatého přijímání, svatá zpověď:

§  Kostel Povýšení svatého Kříže je každý den, kromě času bohoslužeb, otevřený k osobní modlitbě.

§  Podávaní svatého přijímání u Povýšení:

neděle 15. 11. 15:30 až 17:00

pondělí 16. 11. až pátek 20. 11. po ranní mši svaté do 9:30 a od 16:30 -17:30

sobota 21. 11. po ranní mši svaté do 9:30

neděle 22. 11. 15:30 až 17:00

příležitost ke sv. zpovědi v časech podávání svatého přijímání

·   Úřední hodiny jsou v obvyklý čas, ale využívejte co nejvíce telefon.

·   Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté nebo v úřední hodiny nebo telefonicky.

·   Je stále možné se zapisovat na hlídání kostela PsK. Zapojte se, prosím, do této služby!

·   Díky tomu, že se do služby hlídání kostela zapojuje dostatek dobrovolníků, je možné, že je každý den dopoledne i odpoledne adorace. V tomto by bylo dobré pokračovat, prosím zapisujte se nejlépe tak, aby nevznikala volná okénka – kostel může být otevřený k osobní modlitbě.

·   Ve čtvrtek 19. 11.  bude v 17:30 přenášena mše svatá s katechezí pro děti. Obrázky od dětí jsou také na farním webu: zde Obrázky posílejte nejpozději do 12:00 ve čtvrtek.

·   V sobotu 21. 11. bude v 19:00 modlitba růžence, ke které jsme vyzváni, abychom se ji modlili na úmysl za ukončení pandemie – je možné, aby ji vedl jednotlivec nebo manželský pár – přihlaste se! Ostatní se mohou připojit prostřednictvím přenosu na farním Youtube kanálu.

·   V neděli 22. 11. v 19:00 večerní modlitba v kostele PsK – přenos.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free