Ohlášky 10.05.2020

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

 

20200510 nedelnik
20200510 porad bohosluzeb psk intence

·   Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro farnost.

·   V neděli 10. 5. budou mše svaté v 7:30 a v 10:30 v kostele PsK. Jsou dovoleny bohoslužby pro 15 osob, z toho je polovina na kůru a u oltáře, proto účast na těchto dvou bohoslužbách není možná.

·   V neděli 10. 5. se bude podávat svaté přijímání v kostele PsK od 14:00 do 17:00, po vstupu do kostela je třeba si vydezinfikovat ruce, dodržovat odstup od ostatních a roušku je možné sundat nebo odsunout jen na svaté přijímání, po přijímání a díkůvzdání zase odejít, aby v kostele nebylo více než 15 osob.

·   V neděli 10. 5. se bude také od 14:00 do 17:00 zpovídat na rajské zahradě v případě deště v kapli Nejsvětější Trojice – zpovídaní v otevřeném prostoru a s rouškou nepředstavuje prakticky žádné riziko – vstup brankou ve vratech z ulice Kostelní.

Vzhledem k tomu, že od pondělí 11. 5.  nastává změna omezujících opatření, bude od pondělí do další změny platit toto:

·   Bohoslužby ve všední dny a v sobotu v kostele PsK a CaM budou slaveny podle obvyklého pořadu bohoslužeb. Zatím jsou dovoleny bohoslužby pro 100 osob + nezbytný počet těch, kdo bohoslužbu zajišťují. Je třeba zachovat rozestupy minimálně dva metry, s výjimkou členů domácnosti. Při vstupu si povinně vydezinfikovat ruce a mít roušku, kromě chvíle svatého přijímání. Svaté přijímání se bude podávat jenom během mše svaté.

·   Bohoslužby v neděli 17. 5.  budou v 7:30 v 10:30 a v 18:00 v kostele PsK a v 9:00 v kostele CaM, v Krasicích mše nebude. Jsou dovoleny bohoslužby pro 100 osob + nezbytný počet těch, kdo bohoslužbu zajišťují. Je třeba zachovat rozestupy minimálně dva metry, s výjimkou členů domácnosti. Při vstupu si povinně vydezinfikovat ruce a mít roušku, kromě chvíle svatého přijímání. U Povýšení bude po naplnění omezeného počtu účastníků bohoslužby nabídnuta možnost sledovat mši svatou v kapli NsT a poslouchat mši svatou na rajské zahradě.U CaM budou další místa v Paxu. Svaté přijímání se bude podávat jenom během mše svaté.

·   V neděli 17. 5 bude sbírka na pronásledované křesťany. (ostatní sbírky – velikonoční sbírka na seminář, na Boží hrob v Jeruzalémě, na křesťanská média a na církevní školství byly zrušeny.)

·   Zpovídání ve všední dny a v sobotu u PsK:

§  ½ hodiny před každou mší svatou na rajské zahradě– vstup přes kostel, nebo v případě nepříznivého počasí v kapli Nejsvětější Trojice – vstup přes kostel a rajskou zahradu

§  středa 9–10 – místo stejné

·   Zpovídání v neděli u PsK

§  Jelikož není možné zpovídat ve zpovědnici a rajská zahrada a kaple Nejsvětější Trojice bude také místem pro věřící, nebude se zpovídat před mší, ale nabízíme zpověď samostatně odpoledne od 16:00 do 17:30.

·   Zpovídání u CaM – ve všední den ½ hodiny před mší svatou v Paxu v neděli se vhodné místo bude hledat.

·   Večerní modlitba za ukončení pandemie – májová pobožnost – každý den ve 20:00 – je možná účast věřících.

·   Od pondělí 11. 5 ukončíme přenosy bohoslužeb ve všední dny a přenášet budeme jen nedělní mši svatou v neděli v 10:30. Večerní modlitbu budeme přenášet i nadále. Přenosy najdete na: youtube.com/prostejovfarnost.

·   Je možné se zapsat na hlídání kostela PsK.

·   Do nedělní sbírky můžete přispět do kasičky v kostele, pomocí platební brány na adrese: sbirka.prostejovfarnost.cz, nebo zasláním na účet farnosti 1500345309/0800 – QR kód pro příspěvek ve výši 100,- Kč:

·   Úřední hodiny budou na faře: středa 10:00 až 11:00 a čtvrtek 15:00 až 16:00.

·   Je možné se domlouvat na křtech dětí a pokračovat v přípravách na křty a svatby.

·   První svaté přijímání se domluví po uvolnění opatření vztahující se na bohoslužby a výuku dětí – mohlo by se uskutečnit formou mše svaté jenom pro tyto děti, jejich rodiče a blízkou rodinu, zazněl také již další návrh na přesunutí na podzim.

·   Výuka náboženství se nekoná.

·   Ve středu 13. 5. se koná po ranní mši svaté společenství seniorů – místo bude upřesněno. Za pěkného počasí na rajské zahradě.

·   Oslavme ve středu 13.5. den, kdy si připomíná církev zjevení panny Marie ve Fatimě:

Od 19:30 v kostele Povýšení sv. Kříže modlitba růžence světla, od 20:00 se zúčastníme májové a večerní modlitby.

Povzbuzujeme, podle možností přijďme na mši sv. dřív a modleme se růženec (růženec slavný).

Kdykoliv během dne opět podle možností se pomodleme každý samostatně růženec radostný a bolestný.

Hlavní úmysl modliteb Za kněze a nová kněžská a řeholní povolání.

·   Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.

MŠE SV. V NEMOCNICI A V CHARITĚ

·   Mše svaté v nemocnici a charitě se až do odvolání nekonají.

PRO DĚTI A K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ

·   Videa k přípravě na první svaté přijímání na YouTube kanále Katecheti Olomouc

·   Nedělní kázání pro děti najdete na YouTube kanále Vlčí doupě

·   Pracovní listy k nedělním evangeliím najdete na adrese: www.vsechsvatych.cz v kategorii pro děti.