Ohlášky 26.4.2020

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

 

Chvála Kristu! Všechny Vás srdečně zdravím a přeji Vám požehnanou neděli!

Text ohlášek je také k dispozici ve formě Nedělníku:

20200426 nedelnik

Úmysly mší svatých jsou uvedeny zde: 

20200426 porad bohosluzeb psk intence

·   Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby a dary pro farnost.

Vzhledem k uvolnění omezujících opatření bude do další změny platit následující:

·   V neděli budou mše svaté v 7:30 a v 10:30 v kostele PsK. Jsou dovoleny bohoslužby pro 15 osob, z toho je polovina na kůru a u oltáře, proto zatím nebude účast na bohoslužbách možná.

·   V neděli se bude podávat svaté přijímání v kostele PsK od 14:00 do 17:00, po vstupu do kostela je třeba si vydezinfikovat ruce, dodržovat odstup od ostatních a roušku je možné sundat nebo odsunout jen na svaté přijímání, po přijímání a díkůvzdání zase odejít, aby v kostele nebylo více než 15 osob.

·   V neděli se bude také od 14:00 do 17:00 zpovídat na rajské zahradě – zpovídaní v otevřeném prostoru a s rouškou nepředstavuje prakticky žádné riziko – vstup brankou ve vratech z ulice Kostelní.

·   Bohoslužby ve všední dny a v sobotu v kostele PsK budou slaveny podle obvyklého pořadu bohoslužeb. Zatím jsou dovoleny bohoslužby pro 15 osob, z toho je polovina na kůru a u oltáře, proto zatím nebude účast na bohoslužbách možná.

·   Podávání svatého přijímání ve všední dny a v sobotu v kostele PsK: vždy v celou následující hodinu po skončení bohoslužby tzn. v pondělí od 9:00 do 10:00, v úterý od 19:00 do 20:00 ve středu od 9:00 do 10:00, ve čtvrtek od 9:00 do 10:00 a od 19:00 do 20:00, v pátek od 9:00 do 10:00 a od 19:00 do 20:00, v sobotu od 9:00 do 10:00

·   Zpovídání ve všední dny a v sobotu:

pondělí, středa, pátek 9:00 až 10:00

úterý, čtvrtek, sobota – 16:00 až 17:00

zpovídá se na rajské zahradě – vstup z ulice Kostelní

·   Večerní modlitba za ukončení pandemie – každý den ve 20:00.

·   Bohoslužby a modlitby přenášíme z kostela Povýšení svatého Kříže prostřednictvím internetového YouTube přenosu

·   V kostele CaM a v kostele sv. Josefa se bohoslužby zatím nekonají. Úmysly zapsané na mše v kostele CaM a sv. Josefa budou odslouženy po domluvě s jejich dárci.

·   Bylo by dobré, aby se nám také podařilo obnovit služby v kostele PsK a kostel by mohl být otevřený k modlitbě. Je možné se zapsat během nedělního a všednodenního podávání svatého přijímání.

· Do nedělní sbírky můžete přispět do kasičky v kostele, pomocí platební brány, nebo zasláním na účet farnosti 1500345309/0800.

·   Úřední hodiny budou na faře: středa a pátek 10:00 až 11:00 a čtvrtek 15:00 až 16:00.

·   Je možné se opět začít domlouvat na křtech dětí a pokračovat v přípravách na křty a svatby.

·   Výuka náboženství se nekoná.

·   Prosím o modlitbu za kněze a jáhny v našich farnostech.