Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky - 26.10.2014

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

30. neděle v liturgickém mezidobí - 26. října 2014

Prožíváme Rok rodiny.

Svátky v týdnu:

 • Úterý - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • Středa - Bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
 • Sobota - Slavnost Všech svatých
 • Neděle - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Mše v Krasicích: neděle 17 hod. a čtvrtek 17:30 hod.
Mše u Milosrdných: ještě nejsou, opravy skončeny, bude úklid

 1. Při sbírce na misie se vybralo … Kč. Děkujeme za vaše dary.
 2. Soutěž Bible a my – dnes – 11:30 hod. (po mši sv. v 10:30 hod.) fara – pro žáky a studenty, kteří neměli možnost účastnit se ve škole v náboženství.
 3. Krasice – kostel sv. Josefa Dělníka – dnes – 17 hod. slavnostní mše sv. k 120. výročí posvěcení kostela.
 4. C+M – úterý 28. 10. – 17:30 hod. adorace Uzdrav svou zem, 18 hod. mše sv.
 5. Kostel Milosrdní – středa 29. 10. – 9 hod. úklid. Prosíme o pomoc.
 6. Kaple sv. Anny – středa 29. 10. – 17 hod. mše sv.
 7. Senioři – čtvrtek 30. 10. – setkání po ranní mši sv. na faře.
 8. Kaple sv. Andělů strážných – čtvrtek 30. 10. – 10:30 hod. mše sv.
 9. C+M – pátek 31. 10. – 12:30 hod. mše sv. CMG ze slavnosti Všech svatých.
 10. Povýšení – pátek 31. 10. – 17:15 hod. – Večer chval (růženec, zasvěcení PM, mše sv., chvály, díky, prosby, modlitba za uzdravení, možnost přijmout sv. smíření přede mší sv.).
 11. Hřbitov – dušičková pobožnost – neděle 2. 11. v 15 hod.
 12. Plnomocné odpustky pro duše v očistci – na hřbitově již od soboty 25. 10. do 8. 11. (modlitba za zemřelé). V kostele v sobotu 1. 11. odpoledne a v neděli 2. 11. celý den (Otče náš, Vyznání víry). + Vždy: zpověď, přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce.
 13. Páteční oratoř: 14 – 16:30 hod., SHM pro děti v katechetické místnosti. Zveme.
 14. Výstava o Matce Vojtěše Hasmandové – u Povýšení do 2. 11. Pak Konice.
 15. Katecheze Hnutí Neokatechumenátní cesta – středa a neděle vždy v 18:45 hod. v Katechetickém sále nad sakristií u Povýšení.
 16. Charita Prostějov vyhlašuje materiální sbírku v rámci humanitární pomoci lidem na Ukrajině – viz plakátek.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free