Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky - 14.9.2014

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

Slavnost Povýšení svatého Kříže – Hody - 14. září 2014

Prožíváme Rok rodiny.

Svátky v týdnu:

 • Pondělí - Památka Panny Marie Bolestné
 • Úterý - Památka sv. Ludmily, mučednice
 • Sobota - Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
 • Neděle - 25. neděle v mezidobí

Mše v Krasicích: neděle 18 hod. a čtvrtek 17:30 hod.
Mše u Milosrdných: až do skončení oprav nejsou.

 1. Hody – neděle 14. 9.:
  7:30 hod.; 9 hod.; 10:30 hod. mše sv.;
  15 hod. svátostné požehnání.
  Hlavní celebrant – bývalý prostějovský farář P. Pavel Krejčí.
 2. V pondělí po Hodech, tj. 15. 9., Adorační den farnosti: 8:30 – 18 hod.
 3. Prosím zapisujte se na službu hlídání kostela v neděli 14. 9. odpoledne a v pondělí 15. 9. na modlitební a hlídací službu během celodenní adorace.
 4. INRI – na stolku u vchodu.
 5. Pátek 19. 9. Povýšení – Večer chval. Začátek 17:15 hod. modlitba růžence se zásvětnou modlitbou, mše sv., výstav Pána Ježíše, modlitby a písně chval, možnost přímluvné modlitby, požehnání. Srdečně zveme.
 6. Páteční oratoř: 14 – 16:30 hod., pořádá SHM pro děti v katechetické místnosti. Zveme.
 7. Náboženství: Prosím žáky 2. stupně ZŠ nebo studenty adekvátních tříd víceletých gymnázií, aby se přihlašovali do náboženství na faře.
  Rozvrhy výuky náboženství již jsou vyvěšeny na nástěnce. Prosím přihlašujte děti do náboženství. Přihlášky na stolku u vchodu nebo na školách.
 8. Koncert – Veronika Vičarová s doprovodem, sobota 20. 9. v 18 hod. v Pax-u.
 9. Koncert – Slávek Klecandr ze skupiny Oboroh, neděle 28. 9. v 17 hod. v kapli Nejsvětější Trojice, zde u Povýšení. Pořádá naše farnost. Srdečně zveme na oba koncerty.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free