Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky - 22.6.2014

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

12. neděle v mezidobí - 22. června 2014

Prožíváme Rok rodiny.

Svátky v týdnu

 

 • Pondělí - Sv. Josefa Cafassa, kněze
 • Úterý - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 • Pátek - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • Sobota - Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
 • Neděle - Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Mše v Krasicích: neděle 18 hod., čtvrtek 17:30 hod., do prázdnin
Mše u Milosrdných: až do skončení oprav nejsou.

 1. Nadační koncert pro Lipku – středa 25. 6. v 17 hod. u Povýšení.
 2. Mše sv. u sv. Anny – středa 25. 6. v 18 hod.
 3. Farní rada – středa 25. 6 v 19 hod. na faře u Povýšení.
 4. Setkání seniorů – čtvrtek 26. 6. po ranní mši na faře u Povýšení.
 5. Mše sv. u Andílků – čtvrtek 26. 6. v 10:30 hod.
 6. Setkání zdravotníků a akolytů v Prostějově. Zveme ty, kdo navštěvují nemocné a starší lidí, lékaře, zdravotníky, akolyty na setkání ve čtvrtek 26. 6. v kostele sv. Petra a Pavla a následně na faře. V 18:30 hod. mše sv. celebruje P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Následuje beseda na faře na téma: služba nemocným a starým lidem.
 7. Závěr školního roku CMG – pátek 27. 6. v 9 hod. mše u Cyrilka.
 8. Mše svatá křesťanské školky – pátek 27. 6. v 10 hod. v Krasicích. Zveme rodiče a prarodiče.
 9. Páteční oratoř pro děti až po prázdninách v pátek 5. září od 14 do 16:30 hod.
 10. Městská pouť u sv. Cyrila a Metoděje v sobotu 5. 7. v 9 hod. – mše sv. a agapé. Prosíme o napečení. Srdečně zveme.
 11. Termíny některých prázdninových aktivit jsou ještě volné. Viz. nástěnka ve vchodu do kostela u Povýšení. Pro ty z vás, kdo jste se přihlásili elektronicky na webu, tak je potřeba donést papírovou přihlášku s podpisy rodičů.
 12. Autobusová pouť Slovensko – Levoča, Litmanová ve dnech 28. a 29. června. Cena 1.600,– Kč. Pořádá CK Miklas Tour. Viz. plakát ve vchodu kostela.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free