Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky - 26.1.2014

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

3. neděle v mezidobí - 26. ledna 2014

Prožíváme Rok rodiny.

Svátky v týdnu:

  • Úterý - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
  • Pátek - Slavnost sv. Jana Boska, otce a učitele mládeže
  • Neděle - Svátek Uvedení Páně do chrámu

Mše v Krasicích: čtvrtek 17:30 hod. a neděle 17 hod.
Mše u Milosrdných: pátek 7:15 hod., v sobotu tento týden mše NENÍ!
Mše sv. v kapli sv. Anny: tento týden ve středu v 17 hod.
Mše sv. v kapli sv. Andělů strážných: tento týden ve čtvrtek v 10:30 hod.
Mše sv. v DD Nerudova: tento týden v sobotu v 9:30 hod.
Příprava na 1. svaté přijímání – Povýšení: příští neděle 11:30 hod.

 

  1. Charita – Tříkrálová sbírka: poděkování všem, kdo přispěli, koledníkům, vedoucím skupinek – vybralo se v Prostějovském děkanátu 795 tis. Kč. Zde v Prostějově 86.260,– Kč.
  2. Oslavy Dona Boska – V sobotu 1. února v naší farnosti oslavíme společně s otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a s mladými lidmi sv. Jana Boska, otce a učitele mládeže. Mše svatá bude v 16 hod. u Povýšení, po ní agapé a večer budou mít animátoři ples v katechetickém sále. Prosíme o vaši podporu těchto mladých lidí, kteří věnují svůj volný čas dětem a mladým lidem nějakým darem do tomboly. Prosíme o napečení nebo menší občerstvení.
  3. V sobotu 1. 2., tento týden, NENÍ výjimečně mše sv. u Milosrdných v 17 hod. Přijďte prosím na mši sv. v 16 hod. u Povýšení s O. arcibiskupem Graubnerem.
  4. Kurs pro lektory – pro ty, kdo čtou v kostele – pro absolventy nové i staré. 4 následující soboty v únoru v Prostějově u Povýšení v Katechetické místnosti nad sakristií. První setkání bude v sobotu 8. 2. dopoledne v 10 hod. s Mons. Josefem Hrdličkou. Další přednášky v sobotu 15. 2. v 10 hod. Dr. Petr Chalupa, a následující 2 soboty pí. MgA. Martina Pavlíková.
  5. Páteční oratoř pro děti: 14 – 16:30 hod. v Katechetické místnosti. Zvou Animátoři.
  6. Koncert skupiny Paprsky: sobota 8. 2. v 17 hod. v kostele v Kostelci na Hané, neděle 9. 2. v 15 hod v kostele sv. Bartoloměje ve Vrahovicích. Srdečně zveme.

 

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free