Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Ohlášky - 24.11.2013

Vytisknout
Kategorie: Ohlášky

Slavnost Ježíše Krista Krále - 24. listopadu 2013

Končíme Rok víry a prožíváme Rok eucharistie.

Svátky v týdnu

 • Pondělí - Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
 • Sobota - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
 • Neděle - 1. neděle adventní

V neděli v 18:15 hod. se modlíme Večerní chvály. Zveme.
Mše v Krasicích: čtvrtek v 17:30 hod., neděle v 17 hod.
Mše u Milosrdných: od adventu. Sobotní příští týden v 17 hod. již u Milosrdných

 

 1. Děkujeme všem, kdo uklízeli kostel u Milosrdných bratří po malování a prosíme ještě o další pomoc při úklidu ve středu 27. 11. v 15:30 hod., aby tam již příští sobotu mohla být důstojně slavena mše sv.
 2. Mše sv. v kapli sv. Anny: středa 27. 11. v 17 hod. Zveme.
 3. Mše sv. v kapli Andělů strážných: čtvrtek 28. 11. v 10:30 hod. Zveme.
 4. Koncert Pax: čtvrtek 28. 11. v 17 hod. Vystoupí pěvecký sbor Proměny. Zveme.
 5. 90. výročí smrti Karla Dostála–Lutinova: pátek 29. 11. 2013.
 6. Adventní duchovní obnova prostějovských farností: pátek a sobota 29. a 30. 11. v kostele u sv. Petra a Pavla. Obnovu vede P. Augustin Gazda OSB. Srdečně zve Občan. sdruž. Caritas Christi urget nos a prostějovské farnosti.
 7. Kostel C+M: neděle 1. 12. při mši sv. v 9 hod. – uložení prsti (zeminy) přinesené Dr. Kavičkou ze Soluně do nově opraveného výklenku v presbytáři.
 8. Adventní zastavení studentů CMG: v neděli 1. 12. v 15 hod. u Povýšení. Srdečně zveme.
 9. Páteční oratoř pro děti: 14 – 16:30 hod. v katechetické místnosti. Zvou Animátoři.
 10. Kniha vydaná k 310. výročí posvěcení kostela: Dr. Karel Kavička – Farní chrám Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Za 60,- Kč u vchodu do kostela.

 

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free