Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Zápis z farní rady 7.12.2012

Zápis ze setkání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Datum: 7. 12. 2012

Ke stažení v PDF

Přítomní: P. Dan Žůrek, P. Leo Červenka, Z. Bartošová, E. Stančíková, M. Tomčiaková, J. Tobolová, J. Rokytová, M. Cagalová, T. Strouhal, J. Hlaváček, J. Tvrdík, P. Kleveta, V. Forbelský
Omluveni: P. Hubáček, P. Navrátil A. Kratochvílová

Program a úkoly setkání:

1. Pastorační plán 2013

 • přečetli jsme si doporučení Otce arcibiskupa k Roku eucharistie a Roku víry:
  • Rok eucharistie vyvrcholí slavností Těla a krve Páně
  • častější adorace
  • 1.svaté přijímání
  • umožnit častější sv. přijímání pro nemocné ve farnosti
  • Rok víry – uspořádat kurzy modlitby
  • výročí Ediktu milánského (roku 313 vydal císař Konstantin I.) – do každé rodiny pořídit kříž
 • doplnili jsme již známá data akcí v příštím roce
 • Muzeum Prostějovska a CMG uspořádají společně sérii přednášek o sv. Cyrilu a Metodějovi

2. Charita

 • otevřen Domov Daliborka
  • odlehčovací služba (maximálně na 3 měsíce)
  • chráněné bydlení
  • více na www.prostejov.charita.cz

3. Tříkrálová sbírka

 • v Prostějově v sobotu 5.1.2013, zahájí se mší sv. v 8,00 s požehnáním koledníkům u Betléma
 • v pátek 4.1. budou chodit studenti CMG (úřady, firmy)
 • vybrané peníze budou letos použity na Domov Daliborka
 • koordinátor pro naši diecézi je Vít Forbelský,582 344 524, 737 342 043, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • stanoveny kontaktní osoby za Prostějov:
  • Jaroslav Tvrdík (774 580 430, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
  • Eva Stančíková (777 115 376, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
 • chybí vedoucí skupinek
 • oslovit farníky a další lidi ochotné pomoci
 • pokusit se získat děti (roráty, nedělní děti na hrubé a u Cyrilka, skauty)
 • ohlásit sbírku a prosbu o pomoc již tuto neděli v ohláškách
 • do kostela dát přihlašovací listy
 • pokusit se poslat zprávu do Radničních listů leden 2013 (vyjdou 19.12.)
 • setkání koledníků s Otcem biskupem Hrdličkou 29.12. v 10hod v Dómu sv.Václava v Olomouci
 • občerstvení bude během zajištěno na katechetickém sále

4. Ostatní

 • pí. Trochtovou požádat o výroční zprávu farnosti za r.2011
 • oprava varhan v kostele Povýšení
  • založen samostatný účet
  • dne 6.12. provede prohlídku organolog arcibiskupství Ing. Gottwald, na základě jeho zprávy bude stanoven rozsah opravy
  • teprve potom budeme uvažovat o podání projektu
 • okapový chodník ze strany PAXu k pozemku Tetína (není v majetku farnosti) neřešit

5. Úkoly na příští setkání past.rady

 • Jak se k 1150.výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje připojí farnost – připravit podněty
 • Co podnikneme pro větší zviditelnění a oslavě k 90.výročí úmrtí P. Karla Dostála Lutínova

Další setkání pastorační rady – středa 16.1.2013 v 18,00 hod.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free