Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Zápis z farní rady 31.10.2012

Zápis ze setkání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Datum: 31. 10. 2012

Ke stažení v PDF

Přítomní: P. Dan Žůrek, P. Leo Červenka, P. Hubáček, J. Rokytová, E. Stančíková, M. Cagalová, M. Tomčiaková, J. Tobolová, J. Hlaváček, J. Tvrdík
Omluveni: Z. Bartošová, P. Kleveta, T. Strouhal A. Kratochvílová, P. Navrátil

Program a úkoly setkání:

1.   Představení nového kaplana P. Leo Červenky, SDB

 • otec Dan nám představil nového kaplana a faráře ve Smržicích otce Leo Červenku. V minulých letech byl farářem v Jaroměřicích nad Rokytnou, Moravských Budějovicích a rektorem kostela Sv. Kříže v Praze.

2.   Advent 2012

 • adventní duchovní obnova 7.-8.12. Povede otec V.Šíma, organizuje J.Miklas. V sobotu 8.12. bude zakončena v 11hod mší svatou.
 • Varhanní koncert 8.12. – organizuje Z.Bartošová, KDU
 • adventní zastavení s CMG 2.12.2012 v 15 hod. v kostele Povýšení
 • vánoční koncert Pěveckého sboru CMG 16.12. v Městském divadle
 • roráty – každé ráno v pondělí, středu a pátek

3.   Tanec na konci léta 16.11. 19,00 ve Vrahovicích

 • večer pro dospělé a starší 15let, rekapitulace uplynulých 10 let
 • v Domě služeb na Vrahovické ul.

4.   Uvažované akce

Ples farnosti

 • uvažuje se o jeho uspořádání
 • zájemci a lidé ochotni zapojit se do přípravy, hlaste se

Latinské mše sv.

 • je nutná příprava (vytisknout texty do lavic) a postupně se učit texty
 • výhledově 1x měsíčně

5.   Informace z CMG

 • září, říjen – proběhly kurzy studentů na Staré Vodě a Annabergu
 • školní mše 1.11. ve 12,30 v kostele Povýšení
 • příprava adventního zastavení

6.   Úkoly

 • zajistit informace o akcích Křesťanské a Moravsko-slezské křesťanské akademie – M.Cagalová
 • chybí spojení na Charitu
 • pokusit se získat zástupce Charity, který by docházel na schůzky FR
 • 1x měsíčně ve čtvrtek večer bude sloužena mše sv. s úmyslem podpořit dílo Charity Prostějov

7.   Další informace

 • 20.ročník celostátní soutěže Bible a my proběhne 20.11. na CMG. Pro děti, kde není možné 1.kolo uskutečnit ve škole, bude 1.kolo v neděli 4.12. v 11,30 v katechetickém sále u Povýšení.

Další setkání pastorační rady bude ve středu 28.11.2012 v 18:45 hod.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free