Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Zápis z farní rady 8.2.2012

Zápis ze setkání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Datum: 8. 2. 2012

Ke stažení v PDF

Přítomní: P. Dan Žůrek, J. Rokytová, E. Stančíková, M. Tomčiaková, J. Tobolová, J. Hlaváček, J. Tvrdík, P. Kleveta

Omluveni: Z. Bartošová, M. Cagalová, P. Hubáček, T. Strouhal, A. Kratochvílová, P. Navrátil

Hosté: Vít Folberský, Markéta Matyášková

Program a úkoly setkání:

1. Informace z Charity

seznámil nás Vít Folberský, pastorační pracovník Charity Prostějov

 • Tříkrálová sbírka v děkanátu Prostějov
  • přinesla 652.530,-Kč, což bylo o málo méně než loni
  • pro příští rok bude nutné víc se zaměřit na organizace
  • není vedoucí osoba ve farnosti, která by sbírku koordinovala
  • nebyly skupinky pro Vrahovice a Krasice
  • 58% z vybraných peněz půjde přímo do Charity Prostějov, která částku použije na dostavbu chráněného bydlení Daliborka (21 bytů, z toho 7 pro 2 osoby), zahájení provozu je plánováno na září, práce zatím probíhají dle plánu
  • 18. 3. bude na TV Noe mše sv. za účasti Charit olomoucké arcidiecéze
 • Postní almužna
  • jedná se o pastorační akci, nikoliv výdělečnou (co si kdo odřekneme, použije se ve prospěch potřebných)
  • jedna z možností využití je cílená pomoc potřebným ve farnosti

2. Rok biřmování

 • vrcholí 27. 5. slavností Seslání Ducha sv.
 • v pondělí 28. 5. bude udělována svátost biřmování v kostele Povýšení sv. kříže
 • výzva pro celou farnost, aby obnovila své biřmování
 • otec Dan navrhl dvě formy hlubší duchovní přípravy:
  • obnova, jak bývá obvyklá v postní době
  • obnova v Duchu sv. – 8. týdenní příprava začínající 1. neděli postní
 • pro celou farnost proběhne příprava v rámci nedělních kázání po Velikonocích

3. Noc kostelů 2012

 • letos proběhne v pátek 1. června
 • bude podána žádost o záštitu starosty města Prostějova a s panem starostou a s kanceláří starosty bude projednána možnost spolupráce (J. Tobolová)
 • náměty:
  • ukázat návštěvníkům, co v kostelích zbude po naší generaci jako odkaz generacím příštím
  • ubrat na množství kulturních akcí
  • dát do Radničních listů a místního tisku informaci i o otevřených kostelích a kaplích v rámci PV děkanátu

4. Internetové stránky farnosti

 • stránky bude spravovat Markéta Matyášková
 • shodli jsme se, že by měly korespondovat se stránkami arcidiecéze
 • nutno obnovit chybné informace
 • vyvěsit chybějící Výroční správy farnosti
 • podklady bude zadávat pro zpracování J. Tvrdík, na kterého je možné se obracet s podněty a připomínkami

5. 12. 2. (neděle) v 15:00 karneval

 • v Domě služeb ve Vrahovicích
 • informace u pí. Tomčiakové
 • organizátoři prosí o dárky pro děti do tomboly

Další setkání pastorační rady: bude ve středu 7. 3. 2012 v 18:00 hod.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free