Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Zápis z farní rady 7.3.2012

Zápis ze setkání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově   

Datum: 7. 3. 2012

Ke stažení v PDF

Přítomní: P. Dan Žůrek, J. Rokytová, Z. Bartošová, E. Stančíková, M. Tomčiaková, J. Tobolová, P. Navrátil, J. Tvrdík

Omluveni: M. Cagalová, P. Hubáček, T. Strouhal A. Kratochvílová, J. Hlaváček, P. Kleveta

Program a úkoly setkání:

1.    Slavnost v kostele u Milosrdných – sobota 10.3. 17,00

 • slavnost k sv.Jana z Boha
 • mše sv. bude sloužena za všechny milosrdné bratry, kteří působili v Prostějově
 • poutní mše na sv. Jana Nepomuckého bude v sobotu 12.5. 17,00
 • od 14.5. bude kostel uzavřen z důvodu pokračování restaurátorských prací v hlavní lodi kostela (předpokládané ukončení podzim 2012)

2.    Nové internetové stránky farnosti

 • http://prostejovfarnost.mzf.cz/
 • autorka a správce Markéta Matyášková (sklidila naši velkou pochvalu)
 • příspěvky posílat na adresu Jarka Tvrdíka: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.    Rok biřmování

 • v pondělí 28.5. 17,00 bude arcibiskup Jan Graubner udělovat svátost biřmování v kostele Povýšení
 • výzva pro celou farnost, aby obnovila své biřmování
 • duchovní obnova proběhne v týdnu před biřmováním
 • obnova v Duchu sv. – 8 týdenní příprava začala 1.neděli postní (pokračuje každou neděli po křížové cestě)

4.    Noc kostelů 2012

 • letos v pátek 1. června
 • pan starosta města Prostějova převzal záštitu
 • proběhla schůzka odpovědných osob za jednotlivé kostely, na které se dohodly hlavní body pro tzv. Poutní cestu
 • už teď se hledají dobrovolníci pro pomoc s pořadatelskou službou

5.    Návštěva PAXu u kostela sv. Cyrila a Metoděje

 • farní rada se dohodla na návštěvě PAXu 8.3. 16,45, abychom mohli shlédnout pokračující opravy (téměř hotové sociální zázemí – kuchyňka, záchody)
 • na jaře proběhne oprava přístupové cesty,vymalování a osazení světel v PAXU

6.    Farní pouť 19.5.

 • navržen kostel v Křtinách se zastávkou v Adamově (Světelský oltář)
 • další zvažovaný je poutní kostelík v Hrabenově (s možností přespání cyklistů v Bludově)

7.    INRI

 • nové číslo vyjde na Květnou neděli 1.4.
 • sešla se redakční rada INRI
 • závěrečnou kontrolu každého čísla bude provádět O.Petr Matula

8.    Varhanní koncert v kostele Povýšení  8.4. v 17,00

 • pořádá KDU-ČSL ve spolupráci s farností Povýšení sv.Kříže
 • Bc.Ondřej Mucha-varhany a Vieroslava Otrubová-soprán

9.    Informace o akcích CMG

 • seminář varhaníků Gregoriánského chorálu 24.3. ve 12,30 (vede P.Šámal, spolupracuje schola od sv. Michala Brno)

Další setkání pastorační rady bude ve středu 11.4.2012 v 18:00 hod.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free