Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Zápis z farní rady 30.4.2014

Přítomní: P. Leo Červenka, P. Hubáček, Z. Bartošová, J. Rokytová, M. Tomčiaková, E. Stančíková, J. Tobolová, M. Cagalová, J. Hlaváček, P. Navrátil, P. Kleveta

 Omluveni: A. Kratochvílová, T. Strouhal, J. Tvrdík

 

Program a úkoly setkání:

1.      1. svaté přijímání

-        25.května v kostele sv. Cyrila a Metoděje – děti připravuje otec Jaroslav

-        15.června v kostele Povýšení - děti připravuje otec Leo

2.      Farní pouť do Králík v sobotu 7.června

-        Podrobnosti budou včas ohlášeny.

3.      Biřmování 8.června v olomoucké katedrále

-        Připravuje se cca 8 biřmovanců.

-        Další biřmování bude na podzim ve Vrahovicích.

4.      Návrh na nové ozvučení kostela Povýšení

-        Dostali jsme návrh včetně rozpočtu (159tis) na kompletní nové ozvučení kostela.

-        Vzhledem k jiným prioritám (křížová cesta, varhany) a zatím dostačujícímu současnému stavu byl návrh odložen.

5.      Schůzka varhaníků s varhanologem

-        Minulý týden proběhla schůzka varhaníků s varhanologem Ing. Gottwaldem.

-        Dohodnut a stanoven postup prací

-        Zpráva Ing. Gottwalda je hotová

-        Připravuje se posudek památkářů

6.      Střecha na faře u Povýšení

-        Po silném větru v dubnu, kdy došlo k posunu střechy fary, byla střecha obratem opravena. Rozsah nebyl tak velký, jak se původně zdálo.

-        Oprava bude hrazena pojišťovnou s malou spoluúčastí farnosti

7.      Koncert farnosti a KDU 26.4. u Milosrdných

-        Návštěvnost byla pěkná.

-        Po koncertu proběhla beseda se studenty architektury VUT Brno o využití prostor kláštera Milosrdných bratří

8.      Noc kostelů pátek 23.5.

-        Je nutné včas vyhlásit úklid prostor věže, kaple Nejsvětější Trojice a Rajské zahrady. Dohodnuté termíny úklidu jsou

-        Sobota 17.5. a středa 21.5.

-        Kontrolu a opravu osvětlení schodiště na věž a madla se nabídl zajistit Petr Kleveta.

9.      Koncert v PAXu neděle 18.května v 18 hod

-        Barokní hudba (loutna) a zpěv Monika Pospíšilová a Jiří Skoček.

 

Další setkání pastorační rady – středa 11.6.2014 v 19,00 hod 

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free