Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Zápis z farní rady 13.11.2013

Přítomní: P. Leo Červenka, Z. Bartošová, J. Rokytová, J. Tobolová, M. Cagalová, E. Stančíková, M. Tomčiaková, P. Navrátil, P. Hubáček, T. Strouhal, J. Tvrdík, J. Hlaváček

Omluveni: P. Kleveta, A. Kratochvílová

 

Hosté: A. Matyášek, V. Forbelský, J. Černý

Program a úkoly setkání:

 

1.     Pozemek u kostela

-       Podklady předány k prostudování a projednání panu primátorovi

-       Ing. Matyášek se domluví s Ing. Indrou na podání žádosti o převod pozemku z vlastnictví města do vlastnictví farnosti

2.     Kostel Milosrdných bratří

-       Restaurátorské práce ukončeny

-       Začíná se s úklidem kostela, termín úklidu a žádost o pomoc bude oznámen v ohláškách

-       Zahájení mší sv. na 1. neděli adventní (sobotu)

-       Bratr Martin Macek přislíbil návštěvu farnosti do konce roku

-       V příštím roce budou restaurátorské práce pokračovat, ale neměly by vést k uzavření kostela

-       Sobota 21.12. v 18hod – adventní varhanní koncert

-       Sobota 28.12. v 18hod – vánoční varhanní koncert – Ondřej Mucha a Lenka Vlasáková

3.     Technický správce kostela Povýšení sv. Kříže

-       Technickým správcem bude J.Černý, technickým poradcem A. Matyášek

-       Problémy k řešení:

-       Vyčištění rýn

-       Osvětlení u vchodu do kostela – požádat Odbor správy a údržby města (M. Tomčiaková), podat žádost na osvětlení veřejných prostor před kostelem (M. Cagalová)

-       Výběr stálého kostelníka pouze pro tento kostel (záměr ohlásit v ohláškách)

-       Červotoč v křížové cestě

-       Jednání o pozemku – viz bod 1.

4.     Koncert na podporu mateřské školky při CMG

-       Uspořádat benefiční koncert (Hradišťan apod.), z jehož výtěžku by se mohlo zafinancovat dětské hřiště pro děti církevní MŠ

5.     Charita Prostějov

-       Domov Daliborka má za sebou rok provozu, úspěšně se rozvíjí

-       Charita PV disponuje proškoleným týmem a prostředky pro řešení mimořádných událostí (vysoušeče, deky, čistící prostředky adt.) a může tuto službu poskytovat

-       Obdržela sociální automobil Renault Kangoo pro převoz klientů

-       Tříkrálová sbírka 2014

-       proběhne na většině míst v Prostějově v sobotu 4.1.

-       v pondělí 6.1. navštíví koledníci z CMG domovy pro seniory a objekty veřejné správy

-       vybrané prostředky budou z části použity na projekt na rekonstrukci objektu Marta

-       styčná osoba z naší farnosti J. Tvrdík

-       Záměrem Charity je rekonstrukce objektu Marta, ve kterém je dnes umístěno ředitelství

-       převést sem stacionář z Polišenského, kde je Charita v pronájmu

-       vybudovat chráněné dílny pro klienty Daliborky

6.     Kostel sv. Cyrila a Metoděje

-       Čtvrtek 28.11. v 17hod koncert skupiny Proměny

-       Tradiční Mikuláš u Cyrilka v neděli 8.12.

-       Nedělní kavárna nejen pro rodiny s dětmi se úspěšně rozvíjí

-       1.adventní neděli bude do vyhrazených prostor uložena prsť z rodiště sv. Cyrila a Metoděje ze Soluně a ostatky sv. Václava

-       Problém zatékání pod kostel sv. C+M nebylo možné z technických a časových důvodů dořešit, bude snaha o další jednání se sousedními objekty (Jistota, Lipka), kteří zatékání nedostatečnou venkovní kanalizací způsobují.

7.     CMG

-       Neděle 1.12. v 15hod v Povýšení 1. adventní zastavení připravené studenty CMG

-       Neděle 15.12. v 17hod Vánoční koncert Pěveckého sboru CMG v divadle (Rybova Česká mše vánoční)

8.     Ostatní

-       Adventní duchovní obnova 29.-30.11.

-       Pátek 29.11.v 17:00 přednáška, v 18:00 mše sv.

-       Sobota 30.11. v 9:00 přednáška, po ní diskuze a závěr

-       Obnovu vede: P. Augustin Gazda OSB, převor-administrátor Benediktinského kláštera v Rajhradě

-       1.adventní neděli vychází INRI- s adventní a vánoční tématikou

-       Sobota 14.12. v 17 hod varhanní koncert KDU-ČSL ve spolupráci s farností Povýšení

-       Neděle 8.12. na faře proběhne prodej knih

-       Během ledna by farní rada měla obdržet přehled hospodaření za rok 2013

 

Další setkání pastorační rady – středa 8.1.2014 v 19,00 hod

 

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free