Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Zápis z farní rady 10.4.2013

Zápis ze setkání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Datum: 10.4.2013

Přítomní: P. Dan Žůrek, P. L. Červenka, M. Cagalová, M. Tomčiaková, J. Rokytová, E. Stančíková, J. Tobolová, , P. Hubáček, J. Tvrdík

Omluveni: Z. Bartošová, A. Kratochvílová, , J. Hlaváček P. Navrátil, P. Kleveta, T. Strouhal

Ke stažení zde >>

Program a úkoly setkání:

1. Přednášky prof. PhDr. Miloslav Pojsla  k 1.1150. výročí příchodu sv.Cyrila a Metoděje

  • 3 přednášky konané ve spolupráci naší farnosti a Muzea města Prostějova měly hojnou účast a vzbudily zájem o tuto problematiku
  • ve čtvrtek 23.5. (odjezd 7,00 hod) se uskuteční pouť s prof. Pojslem po vykopávkách Velkomoravské říše, přihlášky na faře nebo u pokladny Muzea, cena autobusu 200,- Kč

2. Farní pouť 18.5.

  • svatodušní pouť
  • zvažuje se navštívit Neratov, Kalvárie u Jaroměřic nebo Křtiny

3. Zpěv při bohoslužbách

  • zazněla žádost z řad farníků o přizpůsobení zpěvu hlasovým možnostem zvláště starším

4. Osvětlení u vchodu do kostela Povýšení

 

  • žádost o osvětlení na vstupu – schodech do kostela
  • budeme řešit až po dokončení rekonstrukce Prioru, kde se předpokládá osvětlení přilehlých výloh, které by problém mohlo vyřešit

5. Bezdomovci u kostela Povýšení

 

  • nutno požádat městskou policii a primátora města PV o pomoc s tímto problémem (žebrání, znečišťování prostor kostela i fary, výtržnosti)
  • podpis na žádosti za farnost/farní radu + farář

6. Zahradní slavnost Cyrilometodějského gymnázia v pátek 31.5. v 17,00 (mše sv.)

7. Žehnání kol 21.4. v 14,00 na Rajské zahradě

  • po požehnání vyjížďka kolem Prostějova

8. Noc kostelů 24.května 2013

Další setkání pastorační rady – středa 15.5.2013 v 18,45 hod.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free