Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Zápis z farní rady 23.1.2013

Zápis ze setkání pastorační rady farnosti Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Datum: 23. 1. 2013

Ke stažení v PDF

Přítomní: P. Dan Žůrek, M. Tomčiaková, J. Tobolová, J. Rokytová, , P. Hubáček, P. Navrátil, J. Hlaváček, J. Tvrdík, P. Kleveta
Omluveni: Z. Bartošová, E. Stančíková, M. Cagalová, T. Strouhal, A. Kratochvílová

Program a úkoly setkání:

1.    Koncert na obnovu varhan v kostele Povýšení sv. Kříže

 • velká návštěvnost – cca 250 osob
 • úspěchem je zveřejnění potřeby financí na opravu varhan široké veřejnosti

2.    Charita

 • začaly mše sv. v domově Daliborka
 • chybí samostatná kaple, dlouhodobější problém

3.    Tříkrálová sbírka

 • v Prostějově vybráno 54.200,- Kč, v celém děkanátu 713 453 Kč

4.    Příprava katechumenů

 • připravuje se cca 14 katechumenů
 • z důvodu krátké doby přípravy nebude křest na Velikonoce
 • pravděpodobný termín je na svátek sv. Cyrila a Metoděje

5.    1. svaté přijímání

 • připravuje se 8 dětí

6.    Noc kostelů 24.května 2013

 • v letošním roce se opět zapojíme
 • vytvořit poutní cesty
 • pro děti
 • po varhanních koncertech
 • po prohlídkách
 • pro všechny objekty – Zeptej se svého faráře
 • připomenout výročí K.D.Lutínova
 • přihlásit kapli na CMG, kapli v Držovicích (?)
 • pro příští rok zapojit kapličky (Čechovice, Domamyslice, Trpinky)
 • pro příští rok okruh po děkanátu – autobus

7.    Nesouhlasné stanovisko farnosti Povýšení k výstavbě obchodního centra

 • římskokat. farnost Povýšení sv. Kříže podala 2.1.2013 na Krajský úřad OL kraje odbor životního prostředí a zemědělství nesouhlasné stanovisko k výstavbě obchodního centra Galerie Prostějov na místě současného KaSC
 • farnost požaduje hydrogeologický posudek se zaměřením na objekt kostela
 • důvodem je vysoká hladina spodní vody a je předpoklad jejího dalšího zvýšení v souvislosti s výstavbou obchod.centra

8.    Restituce

 • děkanát Prostějov má dohledány a sepsány majetky týkající se restitucí v řádném termínu

9.    Karneval v neděli 3. února 15hod v domě služeb ve Vrahovicích
10.    Ostatní

 • předložena výroční zpráva farnosti za r.2011
 • společnost Veolia požádala farnost o platbu daně s dešťových srážek – cca 34.000,- Kč ročně


Další setkání pastorační rady – středa 27.2.2013 v 18,00 hod

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free