Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov

Filipcovo náměstí 20/4

Prostějov 1

79601

tel. 734 684 784

DS: ID exd67es

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.prostejovfarnost.mzf.cz

IČ: 44159994

č.ú.: 1500345309/0800

Úřední hodiny v kanceláři: (jáhen Petr Hubáček)

středa               08:30 (po mši) -10:00              15:00-16:00

(ve středu dopoledne jen zapisování úmyslů)             

čtvrtek             08:30 (po mši) -10:00               15:00-16:00

pátek               08:30 (po mši) -10:00               15:00-16:00

Úřední hodiny slouží především k zapisování úmyslů mší svatých, k tomu, abychom Vám vystavili potvrzení o křtu nebo jiné potřebné potvrzení, k tomu abyste požádali o udělení svátostí.  

Pokud vám úřední hodiny nevyhovují, domluvte se na telefonním čísle farnosti nebo faráře na jiném čase.

Pokud mimo úřední hodiny a bez předchozí telefonické domluvy přicházíte v opravdu neodkladné záležitosti, zazvoňte na zvonek – kancelář děkan Aleš Vrzala.

Farář P. Aleš Vrzala- tel.: 777 162 338 – na faráře se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících s farností.

Kaplan P. Pavel Caha SDB – tel.: 776 066 693 – na kaplana se obracejte především s žádostmi o návštěvu nemocných, ale i v jiných běžných záležitostech v případě nepřítomnosti faráře.

Kněží a jáhni:

  • farář: P. ICLic. Mgr. Aleš Vrzala. tel.: 7771162338. Farář Aleš se ve farnosti stará alespoň rámcově o všechno, co k životu a existenci farnosti patří, zvláště pak koordinuje a řídí službu kaplana a jáhna a práci laických spolupracovníků, má na starosti hospodaření farnosti a péči o objekty v majetku farnosti, jedná jménem farnosti s úřady a jinými právnickými a fyzickými osobami, vyučuje náboženství, vede přípravy snoubenců na svatbu a přípravy rodičů na křest dítěte, vede přípravu dětí na první svatou zpověď a první svaté přijímání, slouží pohřební obřady spojené se mší v kostele i pohřební obřady konané v obřadních síních,  připravuje pořady bohoslužeb, ohlášky a Nedělník, stará se o aktualizování farních webových stránek.... Na faráře se můžete obracet v jakékoliv záležitosti související s farností. Farář Aleš je zároveň děkanem děkanátu Prostějov, a tak se také účastní konferencí děkanů olomoucké arcidiecéze, vede měsíční děkanátní konference kněží, koordinuje práci laických pracovníků děkanátu - t.j. děkanátní účetní, technický administrátor, pracovníci děkanátního rodinného centra. Koná vizitace farností, dohlíží na předávání farností mezi kněžími, pokud dojde ke změně ustanovení....
  • kaplan P. Mgr. Pavel Caha, SDB tel.: 776 066 693. Kaplan Pavel má ve farnosti svěřenu zvláště péči o nemocné, slouží bohoslužby v Charitě, zajišťuje  ministrantské schůzky, učí náboženství...
  • jáhen Ing. Mgr. Petr Hubáček,  tel. v úřední hodiny: 734 684 784. Jáhen Petr má ve farnosti na starosti farní kancelář - matriky, vede také mnohé přípravy rodičů na křest dětí a snoubenců na svatbu, slouží pohřební obřady v obřadních síních, stará se o společenství manželů, učí náboženství..

Kostely a kaple:

  • farní kostel Povýšení svatého Kříže (hlavní kostel) na Filipcově náměstí
  • filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici
  • filiální kostel sv. Josefa dělníka Prostějov-Krasice náměstí J. V. Sládka
  • kaple sv. Anny ulice Drozdovice
  • kaple sv. Andělů strážných na Mánesově ulici

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free