Přímý přenos aktuálního dění v kostele Povýšení sv. Kříže naleznete po kliknutí na tento odkaz:

Přejít na živý přenos z kostela

Aktuality

Informace o mimořádných opatřeních souvisejících se šířením koronaviru

Vytvořeno úterý 10. březen 2020 13:32

Následující pokyny byly nahrazeny novými, viz výše na těchto stránkách.

Sestry a bratři,

vzhledem k nařízení ministerstva zdravotnictví o zákazu shromáždění s účastí přesahující 100 osob si Vás dovolujeme informovat, že všední bohoslužby se budou konat nadále beze změny; nedělní bohoslužby se budou konat také, nicméně je nutné omezit počet účastníků, proto na základě informací o této nákaze žádám všechny farníky nad 65 let a chronicky nemocné, aby se bohoslužeb  neúčastnili. Do kostela bude na bohoslužbu vpuštěno jenom omezené množství věřících. Proto Vám nabízíme možnost sledovat farní bohoslužbu z kostela Povýšení svatého Kříže prostřednictvím internetového přenosu (podrobnosti budou upřesněny). V neděli od 13.00 do 17.00 bude v kostele Povýšení sv. Kříže pro ty, kdo sledovali bohoslužbu přes tento, anebo jiný přenos, možnost přistoupit ke svatému přijímání.

Ministrantské putování za Janem Sarkanderem v sobotu 14. března se ruší.

Ve čtvrtek 12. března se nebude konat výuka náboženství.

Citujeme z výzvy ČBK k této situaci:

"Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.

Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy."

Další informace zde budou zveřejněny průběžně.

Copyright 2012, Tento web spravuje InterInvest Moravia, s.r.o., která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...

Joomla Templates by Wordpress themes free